THÔNG TIN CÁ NHÂN

Plaque: English
 

 

 

 

 


 

-Tên: Dương Tuấn Dũng

-Quốc tịch: Việt nam

-(1988 – 1992) Sinh viên khoa Vật lư trường Đại  

 học sư phạm Hà nội, Việt nam

-(1993 – 1997) Giáo Viên giảng dạy Vật lư-

 Trường Bồi dưỡng giáo viên tỉnh Yên bái.

-(1998 – nay) Nghiên cứu viên Viện Vật Lư và Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam.

 

-(2000) Hoàn thành luận án Thạc sĩ 

-(2001) Tham gia chương tŕnh đào tạo về phát triển phương tiện dạy học Đa phương tiện tại Cộng ḥa liên Bang Đức.

-(2003) Nghiên cứu khoa học tự động hóa tại Trường Đại học Điện tử Viễn thông Tokyo, Nhật bản (Electro – Communications (U.E.C), Tokyo, Japan).

 

 

v      Tóm tắt hoạt động khoa học

v      Các báo cáo khoa học

v      Application form

 

(Sử dụng mật khẩu khi tải dữ liệu)

 

 

v      Liên kết Website:

 

DTDAUTO: http://www.dtdauto.com

 

Google:     http://www.google.com.vn

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bản quyền© 2006 Ths. Dương Tuấn Dũng; Handphone: 084.913001792; E-mail: dtdung@iop.vast.ac.vn. Ghi rơ nguồn khi trích dẫn, phát hành lại thông tin từ website này. Quy ước Pháp lư. Chính sách riêng tư

Text Box: Quay lại trang chủText Box: Quay lại đầu trang