>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Giải thưởng nghiên cứu trẻ

Giải thưởng nghiên cứu trẻ của Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán hàng năm được trao cho các nghiên cứu viên trẻ của hai Trung tâm có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu. Người đoạt giải phải dưới 35 tuổi và chưa có học vị TS hoặc vừa bảo vệ TS trong năm xét chọn.


Người đoạt giải Cao Thị Bích
Năm đoạt giải2017
Thành tích Các công trình nghiên cứu: 1. Nguyen Van Hop, Cao Thi Bich and Nguyen Ba An, On the Role of the Controller in Controlled Quantum Teleportation, Int J Theor Phys 56, 810–821(2017). 2. Nguyen Van Hop, Cao Thi Bich and Nguyen Ba An, Optimal joint remote state preparation in the presence of various types of noises, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 8, 015012 (2017).