Viện Vật lý | Trung tâm Vật lý lý thuyết | Trung tâm Vật lý tính toán English

THÔNG BÁO SỐ 2
HỘI NGHỊ VẬT LÝ TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII (VLTQ-7)
VÀ CÁC HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHUYÊN NGÀNH, HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ
Hà Nội, 8 -12 tháng 11 năm 2010

XIN VÀO TRANG WEB HỘI NGHỊ CHUYÊN NGÀNH VẬT LÝ LÝ THUYẾT
trong khuôn khổ Hội nghị VLTQ-7

Nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với Viện Vật lý Kỹ Thuật - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Viện Khoa học Vật liệu - Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VII và các Hội nghị Vật lý chuyên ngành kết hợp tổ chức một số Hội nghị Khoa học Quốc tế có liên quan.

BAN TỔ CHỨC

Chủ tịch Hội nghị: Nguyễn Văn Hiệu
Trưởng Ban tổ chức: Phan Hồng Khôi
Phó Trưởng Ban tổ chức: Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Quang Liêm
Các thành viên:
- Bạch Thành Công, Đại học KHTN, Đại học QG Hà Nội
- Võ Duy Dần, Đại học Huế
- Huỳnh Thành Đạt, Đại học QG Tp. Hồ Chí Minh
- Nguyễn Nhị Điền, Đại học Đà Lạt
- Nguyễn Hữu Đức, Đại học QG Hà Nội
- Nguyễn Ngọc Giao, Liên hiệp Hội KH&KT Tp. Hồ Chí Minh
- Thân Đức Hiền, ITIMS, Đại học Bách Khoa Hà Nội
- Nguyễn Hữu Huân, Đại học Vinh
- Nguyễn Đại Hưng, Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam
- Nguyễn Thế Khôi, Đại học Sư phạm Hà Nội
- Đinh Xuân Khoa, Đại học Vinh
- Phan Ngọc Minh, Viện KH&CN Việt Nam
- Nguyễn Xuân Phúc, Viện KHVL, Viện KH&CN Việt Nam
- Dương Ái Phương, Đại học KHTN, Đại học QG Tp. Hồ Chí Minh
- Châu Văn Tạo, Đại học KHTN, Đại học QG Tp. Hồ Chí Minh
- Võ Văn Thuận, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam
- Đỗ Trung Tá, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia
- Trần Đức Thiệp, Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam
- Chu Đình Thuý, Hội Vật lý Việt Nam
- Cao Minh Thì, Hội Vật lý Việt Nam
- Nguyễn Ái Việt, Viện Vật lý, Viện KH&CN Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM

Hội trường Tầng 10 Thư Viện Tạ Quang Bửu
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

THỜI GIAN

08/11/2010: Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 7 (VLTQ-7)
09 - 12/11/2010: Các Hội nghị Vật lý chuyên ngành và các Hội nghị Khoa học Quốc tế

CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 8 tháng 11: Phiên họp khai mạc và hai phiên họp toàn thể (Xem chương trình chi tiết tại đây)
 • Chiến lược phát triển Vật lý Việt Nam đến 2020
 • Giảng dạy vật lý và chuyên vật lý bậc trung học
 • Giảng dạy vật lý và cử nhân vật lý tài năng ở bậc đại học
 • Xây dựng mạng lưới các trung tâm nghiên cứu vật lý xuất sắc
Ngày 9/11/2010: Khai mạc diễn đàn Công nghệ Nanô Việt Nam và Diễn đàn Công nghệ Nanô Châu Á và các Hội nghị chuyên ngành:
 • Diễn đàn Công nghệ Nanô Việt Nam
 • Diễn đàn Công nghệ Nanô châu Á.
 • Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu (the 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010)) Xem chi tiết tại đây
 • Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ VI và The 6th International Conference on Photonics and Applications (IPCA6) Xem chi tiết tại đây
 • Hội nghị Vật lý lý thuyết Xem chi tiết tại đây
 • Hội nghị Vật lý hạt nhân - Vật lý Năng lượng cao và Vật lý Thiên văn Xem chi tiết tại đây
 • Hội nghị Giảng dạy vật lý, Đại hội thành lập Hội Giảng dạy vật lý Xem chi tiết tại đây

  Các hội nghị chuyên ngành do các Hội chuyên ngành tổ chức. Hội nghị Giảng dạy vật lý và Đại hội thành lập Hội giảng dạy vật lý do Hội Vật lý Việt Nam tổ chức.

HỘI NGHỊ PHÍ

 • Các đại biểu tham dự ngày khai mạc (8/11/2010) nộp cho BTC Hội nghị Vật lý Toàn quốc tại bàn đăng ký đại biểu 200.000 đ (Các đại biểu đăng ký và nộp hội nghị phí sẽ được cung cấp tài liệu Hội nghị, được tham gia các phiên họp HNVLTQ 7, coffee break và phiếu ăn trưa ngày 8/11)
 • Các đại biểu tham dự các Hội nghị chuyên ngành sẽ phải nộp riêng hội nghị phí cho các Ban tổ chức Hội nghị chuyên ngành để phục vụ cho các ngày họp tiếp theo từ ngày 9/11 dến 12/11/2010 theo quy định của Hội nghị chuyên ngành đó

BAN THƯ KÝ

Ban thư ký của Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VII:
- Phạm Thành Huy, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trưởng ban
- Dương Ngọc Huyền, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Nguyễn Văn Hiếu, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Nguyễn Hữu Lâm, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Phương Đình Tâm, Đại học Bách khoa Hà Nội
- Nguyễn Đức Trung Kiên, Đại học Bách khoa Hà Nội
Ban thư ký của các Hội nghị Vật lý chuyên ngành và các Hội nghị Khoa học Quốc tế: sẽ do Ban tổ chức các Hội nghị Vật lý chuyên ngành thông báo.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

BTC Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ VII
Viện Vật lý Kỹ thuật C10-101
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tel: (84 - 4) 38693350; Fax: (84 - 4) 38693498
E-mail: vltq7.info@gmail.com
Website: http://iep.hut.edu.vn/hnvltq7/index.htm
http://phattrienvatlyvietnam.hut.edu.vn

Thường trực ban thư ký:
Nguyễn Đức Trung Kiên
Điện thoại di động: 0912201194
E-mail: kienndt-hast@mail.hut.edu.vn
Ban Tổ chức Hội nghị VLTQ-7
© 2006-2008 Trung tâm Vật lý lý thuyết,
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam