Các thư mục

quantum-information-and-computation (3)

1-3 of 3
BìaTên sáchTác giảNăm xuất bản
Introduction to Quantum ComputersBerman, Gennady P. 1998
Introduction to Quantum Computation and InformationLo, Hoi-Kwong 1998
Quantum Computation and Quantum InformationNielsen, Michael A. 2000