>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

< | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

Cellular Sensing Ability in Spatial Gradients Environment
GS. Chia-Chu Chen (Khoa Vật lý, Đại học Quốc gia Cheng Kung, Đài Loan)
14:00 Thứ Sáu, Thứ Sáu 12-11-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Electronic band structures of graphene nano-ribbons
Nguyễn Lê Tùng (Trung tâm Vật lý tính toán)
10:00, Thứ Ba 02-11-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Thuật toán lọc Kalman tổ hợp và ứng dụng trong bài toán dự báo khí tượng
TS. Kiều Quốc Chánh (Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội)
10:00, Thứ Ba, Thứ Ba 31-08-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Swine flu: computational study
TSKH. Mai Xuân Lý (Viện Vật lý, Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan)
10:00, Thứ Hai, Thứ Hai 19-07-2010
Hội trường tầng 3 Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Real-space approaches to quantum transport in modern materials
GS. Didier Mayou (Directeur de Recherches CNRS Institut Néel - CNRS - UJF Grenoble, France)
10:00, Thứ Ba, Thứ Ba 13-07-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Recent progress in intense laser-matter interaction and attosecond physics
TS. Lê Anh Thư (Department of Physics & J.R. Macdonald Laboratory Kansas State University)
10: 00, Thứ Tư, Thứ Tư 07-07-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Quantum simulation of charge transport in graphene nano-structures
ThS. Nguyễn Việt Hưng (Trung tâm Vật lý tính toán, Viện Vật lý)
10:00, Thứ Ba, Thứ Ba 18-05-2010
Phòng họp tấng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Hướng bức xạ tăng cường bởi hộp cộng hưởng từ nguyên tử vào quang sợi nano
TSKH Phạm Lê Kiên (Viện Vật lý và Trường ĐH Điện tử-Viễn Thông, Tokyo, Nhật Bản)
10g, Thứ Ba, Thứ Ba 23-03-2010
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Discovery of a New Phenomenon Induced by Quantum Fluctuations in the Electromagnetic Vacuum
Cesareo Dominguez (Emeritus Professor of Theoretical Physics, University of Cape Town)
10h00, Thứ Ba, Thứ Ba 02-03-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Electronic Transport Behaviors of Bulk Insulating Al-Pd-Re Quasi-crystalline Samples
Ralph Rosenbaum (School of Physics and Astronomy, Tel Aviv University, Israel)
10h00, Thứ Ba, Thứ Ba 02-02-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

a) "Vacuum and particles" (research at Belle and the future Belle II experiment)
b) "High energy physics and HiTech"
c) "Medical physics with focus on particle therapy"

Augustine Chen (Physics Department, National Central University, Taiwan)
10h00, Thứ Tư, Thứ Tư 27-01-2010
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội