>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

< | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

Ứng dụng của phương pháp tính toán cấu trúc điện tử bằng nguyên lý ban đầu trong việc mô phỏng đa mức vật liệu
GS. Mojmir Sob (Faculty of Science Masaryk University Kotlarska 2, CZ-611 37 Brno, Czech Republic)
10h00, Thứ Sáu, Thứ Sáu 04-09-2009
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Khoa Học Tính Toán: Một hướng đi mới trong phát triển KHCN cho Việt Nam
GS. Trương Nguyện Thành, Viện Trưởng Viện Khoa Học & Công Nghệ Tính Toán (Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán)
14h30, Thứ Sáu, Thứ Sáu 17-07-2009
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Sự truyền thông tin lượng tử giữa hai Qubit: Phần mở đầu
GS. VS. Nguyễn Văn Hiệu (Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
10g, Thứ Ba, Thứ Ba 10-03-2009
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Các phương pháp nghiên cứu các lý thuyết trường phi tuyến
GS. Nguyễn Viễn Thọ (Đại học Bách khoa Hà Nội)
10g, Thứ Ba, Thứ Ba 24-02-2009
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Kết cặp trong các hệ hữu hạn ở nhiệt độ và moment góc khác không
TSKH Nguyễn Đình Đăng (RIKEN, Tokyo và Viện KHKTHN, Hà Nội)
9h30AM, Thứ Sáu 09-01-2009
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Toán Sinh học và Sinh thái học trong triển vọng thành một thể thống nhất
GS. Tae-Soo Chon (Pusan National Univ., Republic of Korea)
15h00PM, Thứ Sáu 09-01-2009
Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Pairing in hot rotating nuclei
Nguyễn Quang Hưng (Trung Tâm Vật lý lý thuyết)
10h30AM, Thứ Ba 06-01-2009
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội