>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

< | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |

Neutrinos, the Inner Space (Particle Physics) - Outer Space (Astrophysics) Connection
GS. Thomas Weiler (Valderbilt University, USA)
16g30, Thứ Tư, Thứ Sáu 21-11-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Định xứ năng lượng thông qua tính phi tuyến và rời rạc
TS. Sergej Flach (Max-Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Dresden, Germany)
10g, Thứ Tư, Thứ Tư 19-11-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Showing up the extra-dimensions
TS. Võ Văn Thuận (Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân)
10g, Thứ Tư, Thứ Tư 12-11-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Lab of Ecology and Behavior System
GS. Tae-Soo Chon (Div.of Biological Sciences, Pusan National Univ., Republic of Korea)
10g, Thứ Ba, Chủ Nhật 09-11-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

What Physicists can do in Biology?
GS. Pik - Yin Lai và GS. Chi - Keung Chan (National Central University và Institute of Physics, Academic Sinica)
Thứ Năm, 10g00, Thứ Năm 16-10-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Transport in Graphene-based Structures
ThS. Nguyễn Việt Hưng (Trung Tâm Vật lý lý thuyết)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 07-10-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Hiệu ứng tập thể trong bức xạ tự phát và huỳnh quang từ các nguyên tử vào quang sợi nano
TSKH. Phạm Lê Kiên (Trung Tâm Vật lý lý thuyết, PGS. Trường UEC, Tokyo)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 16-09-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Physics of Viruses and HIV
TS. Nguyễn Thế Toàn (Georgia Institute of Technology Atlanta)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 08-07-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Hiệu ứng tương quan điện tử lên cánh bướm Hofstadter
PGS. TS. Trần Minh Tiến (Trung tâm Vật lý lý thuyết)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 03-06-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Luận văn tốt nghiệp của ba sinh viên hệ cử nhân tài năng:
1- Phương pháp khảo sát các trạng thái giả liên kết của electron Dirac trong Graphene.
2- Chui ngầm Ballistic và shot noise trong các cấu trúc nano của Graphene.
3- Vướng víu động lượng giữa exciton và photon trong quá trình tán xạ

Nguyễn Hải Châu, Hoàng Mạnh Tiến, và Nguyễn Đức Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 27-05-2008
Hội trường tầng 1 Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Bản chất của khối lượng quán tính và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của Vật lý học
TS. Vũ Huy Toàn (Ban quản lý làng Văn hóa, Du lịch các dân tộc Việt Nam)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 13-05-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Bayesian learning of kernels for large margin classifiers with extended Monte Carlo method
TS. Hiroshi Tsukahara (Department of research planning Denso IT Laboratory, Inc.Tokyo, Japan)
Thứ năm 10g00, Thứ Ba 06-05-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Quantum Entanglement and Its Applications
GS. Jaewan Kim (KIAS, Seoul, Korea)
Thứ năm 10g00, Thứ Năm 17-04-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Viễn tác các toán tử
PGS. Nguyễn Bá Ân (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý và Điện tử)
Thứ ba, 10g00, Thứ Ba 08-04-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Nghiên cứu phổ dao động của thủy tinh silicat bằng động lực học phân tử
TS. Tô Thị Thảo (Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý và Điện tử)
Thứ ba, 10g00, Thứ Ba 01-04-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Quantum Theory of Wave Fields and New Quantum physics
GS. Hironari Miyazawa (University of Tokyo, Japan)
Thứ Năm, 14g00, Thứ Năm 06-03-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội

Quantum and Classical Molecular Dynamics: Theory and Applications
TS. Nguyễn Thị Vân Oanh (Laboratoire de Chimie Physique, Universite Paris XI, Orsay, France)
Thứ Ba, 10g00, Thứ Ba 26-02-2008
Phòng họp tầng 1, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Ba Đình, Hà Nội