>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >

Seminar Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán:
Tên báo cáoLandscape and swampland in string theory
Người trình bàyTS. Toshifumi Noumi
Cơ quanĐại học Kobe, Kobe, Japan
NgàyThứ Hai, 05-08-2019
Giờ10:00 AM
Địa điểmPhòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắtString theory provides a fruitful landscape of models of particle physics and cosmology incorporating quantum gravity. On the other hand, recent studies have shown that there exit a certain class of consistent-looking effective theories that cannot be embedded into a consistent framework of quantum gravity, which are said to be in the swampland. In this talk, I will review conjectured criteria to distinguish the landscape and swampland, and their phenomenological implications (ex. inflation, dark matter).
Người chủ trìNguyễn Anh Kỳ