>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Seminar

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | >

Seminar Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán:
Tên báo cáoFirst-principles calculations for condensed matters: Diffusion of complex impurities in Si crystals, nano-effects in Si nano-clusters, and phase transitions of molecular crystal solid Oxygen
Người trình bàyTS Lê Thế Anh
Cơ quanTrung tâm Vật lý tính toán, Viện Vật lý
NgàyThứ Ba, 14-05-2019
Giờ10:00 AM
Địa điểmPhòng họp tầng 6, nhà 2H, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Tóm tắtIn this talk, we discuss the practical examples of the first-principles calculations for three different structures of condensed matters under the frame work of density functional theory (DFT): crystals, nano-cluster, and molecular crystals. For the crystalline structure, we investigate the diffusion of complex impurities in Si crystals [1]. For the nano-cluster, the nano-effects and their promising applications for nano-transistors are studied [2, 3]. Finally, we report the predictions of DFT for the phase transitions of molecular crystal solid Oxygen in compression [4]. References: [1] L. T. Anh et al., J. Appl. Phys. 119, 045703 (2016). [2] L. T. Anh et al., J. Appl. Phys. 116, 063705 (2014). [3] M. Tabe et al., Appl. Phys. Lett. 108, 093502 (2016). [4] L. T. Anh et al., preprint at https://arxiv.org/abs/1803.06619
Người chủ trìTrịnh Xuân Hoàng