>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học của Nùng Văn Đơn

Print

Trên tạp chí

Tạp chí thuộc danh mục SCI/SCIE

SCI:

 1. Deterministic Joint Remote Preparation of an Arbitrary Qubit via Einstein-Podolsky-Rosen Pairs
  Cao Thi Bich, Nung Van Don , Nguyen Ba An
  Int J Theor Phys 51, 2272–2281 (2012)
 2. Deterministic joint remote state preparation
  Nguyen Ba An, Cao Thi Bich, Nung Van Don
  Physics Letters A 375, 3570–3573 (2011)
 3. Joint remote preparation of four-qubit cluster-type states revisited
  N. B. An, C. T. Bich and N. V. Don
  J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 44, 135506 (2011)

SCIE:

Tạp chí không thuộc SCIE

 1. NEW DETERMINISTIC PROTOCOL FOR JOINT REMOTE PREPARATION OF TWO-QUBIT STATES
  NUNG VAN DON, CAO THI BICH, NGUYEN BA AN
  Communications in Physics 22, 193-200 (2012)
 2. Remote state preparation with unit success probability
  N. B. An, C. T. Bich, N. V. Don and J. Kim
  Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 2, 035009 (2011)