>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Comm. Phys. Suppl. , 80 - 84 (2004)

Two-patametric Deformation Upq[gl(2/1)] as a Quasi – triangular Hopf Superalgebra.

V. T. Cuong, N. A. Ky and N. T. H. Van