>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Physical Review B 55, 10487-10497 (1997)

SCI

Biexciton-biexciton interaction in semiconductors

H. N. Cam