>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học

Modern Physics Letters B 9, 1779-1788 (1995)

SCI

Phonon-limited mobility in a free-standing polar semiconductor quantum wire

N. N. Dat