>> Trung tâm Vật lý tính toán

Công bố khoa học năm 1996 của Trung tâm Vật lý lý thuyết

Print list

Trên tạp chí

Tạp chí SCI

TTTên công trìnhTác giảTạp chíTậpSố TrangNăm
1Metal-Insulator Transitions Due to Self-dopingS. Blawid, H. A. Tuan, T. Yanagisawa, P. Fulde Phys. Rev. B547771-77781996
2SU(3)_C x SU(3)_L x U(1)_N model with right-handed neutrinosH. N. Long Phys. Rev. D53437 - 4451996
3SU(3)_L x U(1)_N model for right-handed neutrino neutral currentsH. N. Long Phys. Rev. D544691 - 46931996
4Intensity phase coherence in three-mode Fabry-Pe’rot lasersN. B. An, and Paul Mandel Phys. Rev. A541638 - 16451996
5Dispersion relations in a planar array of alternating organic and inorganic quantuam wiresN. B. An Phys. Lett. A21499 - 1061996
6Size-dependent electronic eigenstates of multilayer organic quantum wellsN. B. An, and Eiichi Hanamura J. Phys.: Condens. Matter82273–22891996

Tạp chí SCIE

TTTên công trìnhTác giảTạp chíTậpSố TrangNăm

Tạp chí không thuộc SCI

TTTên công trìnhTác giảTạp chíTậpSố TrangNăm

Trên tuyển tập hội nghị

TTTên công trìnhTác giảTuyển tậpTậpSố TrangNăm

Chương sách

TTTên công trìnhTác giảTên sách, chủ biên, NXBTậpSố TrangNăm

Sách

TTTên công trìnhTác giảNhà xuất bảnTậpSố TrangNăm