>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp

Danh sách   Ảnh  

TTHọ và tênNăm đạt học vị TSNgười hướng dẫn
1Nguyễn Thị Kim Ngân 2018Phùng Văn Đồng, Hoàng Ngọc Long
2Phí Quang Văn 2018Nguyễn Anh Kỳ
3Dương Văn Lợi 2018Hoàng Ngọc Long
4Đặng Trung Sĩ 2017Nguyễn Thanh Phong, Phùng Văn Đồng
5Trương Trọng Thúc 2017Nguyễn Thanh Phong, Hoàng Ngọc Long
6Đinh Thanh Bình 2016Đỗ Thị Hương, Marcos Rodriguez
7Hà Thanh Hùng 2014Hoàng Ngọc Long
8Trần Đình Thám 2014Đặng Văn Soa
9Phạm Thị Thanh Nga 2013Nguyễn Toàn Thắng, Hoàng Anh Tuấn
10Vũ Kim Thái 2013Hoàng Anh Tuấn
11Lê Thọ Huệ 2013Hoàng Ngọc Long
12Võ Văn Viên 2013Hoàng Ngọc Long
13Nguyễn Huy Thảo 2012Đặng Văn Soa
14Đỗ Thị Hương 2011Hoàng Ngọc Long
15Nguyễn Thành Tiên 2011Đoàn Nhật Quang
16Trịnh Thị Hương 2010Đặng Văn Soa, Hoàng Ngọc Long
17Võ Thị Hoa 2010Nguyễn Ái Việt
18Vũ Thị Hồng Hạnh 2010Nguyễn Như Đạt
19Phùng Văn Đồng 2009Hoàng Ngọc Long
20Nguyễn Quang Hưng 2009Hoàng Ngọc Long
21Đinh Phan Khôi 2005Hoàng Ngọc Long, Đặng Văn Soa
22Nguyễn Quỳnh Lan 2005Hoàng Ngọc Long
23Võ Thành Văn 2003Hoàng Ngọc Long, Nguyễn Anh Kỳ
24Võ Thanh Cương 2002Đào Vọng Đức
25Lưu Thị Kim Thanh 2001Đào Vọng Đức
26Nguyễn Văn Hoa 2001Nguyễn Toàn Thắng
27Nguyễn Hồng Hà 1997Đào Vọng Đức
28Lê Quý Thông 1997Nguyễn Ái Việt, Nguyễn Toàn Thắng
29Nguyễn Thị Hà Loan 1997Đào Vọng Đức
30Nguyễn Trung Dân 1993Nguyễn Bá Ân, Hoàng Xuân Nguyên
31Lê Viết Dũng 1992Nguyễn Văn Hiệu
32Nguyễn Hồng Quang 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
33Nguyễn Quê Hương 1989Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Toàn Thắng,
Nguyễn Ái Việt
34Nguyễn Như Đạt 1989Nguyễn Văn Hiệu
35Hoàng Ngọc Cầm 1988Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Ái Việt
36Hoàng Ngọc Long 1987Đào Vọng Đức
37Nguyễn Hùng Sơn 1987Nguyễn Văn Hiệu
38Nguyễn Ái Việt B 1987Đào Vọng Đức
39Hà Vĩnh Tân 1984Nguyễn Văn Hiệu
40Nguyễn Vinh Quang 1984Nguyễn Văn Hiệu
41Nguyễn Bá Ân 1983Nguyễn Văn Hiệu
42Nguyễn Ái Việt 1982Nguyễn Văn Hiệu
43Nguyễn Toàn Thắng 1982Nguyễn Văn Hiệu