>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Nguyễn Chí ThảoNghiên cứu sinh

Năm bắt đầu:2014
Lĩnh vực nghiên cứu:Vật lý hạt cơ bản
Người hướng dẫn:Hoàng Ngọc Long

> Công bố khoa học của Nguyễn Chí Thảo