>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênChức danhNơi công tác
1Nguyễn Danh TùngNghiên cứu sinhViện liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna
2Nguyễn Hoàng VũNghiên cứu sinhViện liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna