>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Cao Thị BíchThSbiên chếnghiên cứu viên
2Đinh Nguyên DinhTSbiên chếnghiên cứu viên
3Lê Thọ HuệTSbiên chếnghiên cứu viên
4Đỗ Thị HươngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên chính
5Nguyễn Anh KỳTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
6Nguyễn Trí LânTSbiên chếnghiên cứu viên
7Hoàng Ngọc LongTSGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
8Phạm Tuấn MinhTSbiên chếnghiên cứu viên
9Nguyễn Hồng QuangTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
10Nguyễn Thị Kim ThanhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
11Nguyễn Toàn ThắngTSGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
12Trần Minh TiếnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
13Hoàng Anh TuấnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
14Nguyễn Thị Hồng VânTSPGSbiên chếnghiên cứu viên chính
15Nguyễn Thị Hải YếnThSbiên chếnghiên cứu viên
16Nguyễn Tuấn DuyCNhợp đồngnghiên cứu viên
17Dương Thị MânCNhợp đồng