>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu viên

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Cao Thị BíchThSbiên chếnghiên cứu viên
2Đinh Nguyên DinhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
3Nguyễn Tuấn DuyThSbiên chếnghiên cứu viên
4Đỗ Thị HươngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
5Nguyễn Anh KỳTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
6Phạm Văn KỳThSbiên chếnghiên cứu viên
7Nguyễn Trí LânTSbiên chếnghiên cứu viên chính
8Hoàng Ngọc LongTSGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
9Trần Thị Thanh MaiThSbiên chếnghiên cứu viên
10Phạm Tuấn MinhTSbiên chếnghiên cứu viên
11Nguyễn Hồng QuangTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
12Nguyễn Thị Kim ThanhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
13Trần Minh TiếnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
14Hoàng Anh TuấnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
15Nguyễn Thị Hồng VânTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
16Nguyễn Thị Hải YếnThSbiên chếnghiên cứu viên
17Vũ Hòa BìnhThShợp đồngnghiên cứu viên
18Trần Tiến MạnhThShợp đồngnghiên cứu viên
19Dương Thị MânCNhợp đồngnghiên cứu viên
20Nguyễn Danh TùngThShợp đồngnghiên cứu viên