>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nhân sự

Các nghiên cứu viên

Danh sách   Ảnh  

STTHọ và tênHọc vịChức danh KHDạng hợp đồngChức danh nghề nghiệp
1Cao Thị BíchThSbiên chếnghiên cứu viên
2Đinh Nguyên DinhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
3Nguyễn Tuấn DuyThSbiên chếnghiên cứu viên
4Đỗ Thị HươngTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
5Nguyễn Anh KỳTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
6Nguyễn Trí LânTSbiên chếnghiên cứu viên chính
7Hoàng Ngọc LongTSGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
8Phạm Tuấn MinhTSbiên chếnghiên cứu viên
9Nguyễn Hồng QuangTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
10Nguyễn Thị Kim ThanhTSbiên chếnghiên cứu viên chính
11Trần Minh TiếnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
12Hoàng Anh TuấnTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
13Nguyễn Thị Hồng VânTSPGSbiên chếnghiên cứu viên cao cấp
14Nguyễn Thị Hải YếnThSbiên chếnghiên cứu viên
15Phạm Văn KỳThShợp đồngnghiên cứu viên
16Vũ Hòa BìnhThShợp đồngnghiên cứu viên
17Trần Thị Thanh MaiThShợp đồngnghiên cứu viên
18Trần Tiến MạnhThShợp đồngnghiên cứu viên
19Dương Thị MânCNhợp đồngnghiên cứu viên
20Nguyễn Danh TùngThShợp đồngnghiên cứu viên