>> Trung tâm Vật lý tính toán

Nghiên cứu

Thiên văn học và các vấn đề liên quan

Trưởng nhóm

TS. Đinh Thanh Bình

Các thành viên

  • GS. TS. Hoàng Ngọc Long
  • TS. Đỗ Thị Hương

Các cộng tác viên

  • PGS. TS. Nguyễn Quỳnh Lan, ĐH Sư phạm Hà Nội
  • TS. Võ Quốc Phong, ĐH KHTN Tp. HCM
  • TS. Phùng Văn Đồng

Các chủ đề nghiên cứu

  • Thiên văn học, Vũ trụ học
  • Tính toán lịch thiên văn ephemeris
  • Thiên văn học Ephemeris và đo đạc không gian