>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 23-08-2011

Tiêu đề: Các chất lỏng lượng tử và lỗ đen

Người trình bày: GS Đàm Thanh Sơn (University of Washington, USA)

Thời gian: 09:30 thứ Sáu, ngày 26/8/2011 (09:15 tiệc trà)

Địa điểm: P301A, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

Abstract: Từ khoảng 10 năm trở lại đây, nhiều phòng thí nghiệm trên thế giới đang nghiên cứu một số dạng vật chất mới. Đó là các chất lỏng cấu tạo từ các hạt có tương tác rất mạnh với nhau, và ở các chất lỏng này các hiệu ứng lượng tử rất mạnh. Tôi sẽ mô tả một số thí nghiệm này và một hướng nghiên cứu lý thuyết gần đây, qua đó ta tìm thấy một mối liên hệ toán học rất không tầm thường giữa hai môn học có vẻ không liên quan đến nhau: cơ học chất lỏng và vật lý lỗ đen.