>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 07-06-2011

Thông báo kết quả họp Hội đồng 2 TT VLLT & VLTT ngày 6/6/2011 (Tin nội bộ)

A. Về tòa nhà mới ở Thủ Lệ: (Xem cập nhật sau khi bổ sung ý kiến đóng góp tại đây)
Trên cơ sở nguồn gốc lịch sử của Toà nhà là của Trung tâm Vật lý lý thuyết, và định hướng phát triển tương lai của hai Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán, cuộc họp đã thống nhất đề xuất ý kiến chung của 2 Trung tâm TT VLLT và VLTT với Viện Vật lý về một số nguyên tắc chính trong việc sử dụng các nguồn tài sản và tài chính mà Viện Vật lý sẽ được hưởng trong dự án xây tòa nhà mới ở Thủ Lệ như sau:

Về phần diện tích của tòa nhà mà Viện Vật lý sẽ được quyền sử dụng:

 1. Dành tối đa diện tích cho nhu cầu của Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán
 2. Dành cho các hoạt động chung của Viện Vật lý liên quan đến đào tạo, giảng dạy, lớp học, hội thảo, hội nghị, v.v…
 3. Nếu còn thừa diện tích mới dành cho một số bộ phận có nhu cầu khác của Viện Vật lý (như văn phòng, địa điểm giao dịch cho một số tổ chức có quan hệ với Viện Vật lý, v.v…)
 4. Không bố trí diện tích sử dụng cho các đơn vị thực nghiệm
Về phần tài chính mà Viện Vật lý sẽ được hưởng từ dự án:
 1. Cần dành một khoản kinh phí ban đầu từ nguồn lãi của dự án này cho việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất hạ tầng ban đầu cho Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán (như nội thất, các hệ thống máy tính, v.v…)
 2. Dành riêng 30% kinh phí từ nguồn thu lãi hàng năm của dự án để tái đầu tư cơ sở hạ tầng của Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán tại tòa nhà Thủ Lệ, cũng như để hỗ trợ một số hoạt động chủ yếu hàng năm của hai đơn vị này, như hỗ trợ lớp học, hội nghị, v.v…
 3. Việc sử dụng số kinh phí còn lại (70%) dành cho toàn Viện sẽ do Viện Vật lý quyết định (Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện) bao gồm tái đầu tư KHCN cho các đơn vị trong Viện và tăng thu nhập cho cán bộ trong Viện.
B. Về Hội nghị VLLT 36:
Trung tâm VLLT hỗ trợ các cán bộ của mình như sau: (TT VLTT có chính sách riêng)
 1. Tiền hội nghị phí: 400.000 đồng/người
 2. Bố trí phòng ở trong thời gian Hội nghị (từ 12:00 trưa ngày 31/7/2011 đến 12:00 trưa ngày 05/8/2010 = 5 đêm) theo tiêu chuẩn 02 người/phòng đối với cán bộ biên chế và 3 người/phòng đối với cán bộ hợp đồng.
C. Về các vấn đề khác:
Cuộc họp thống nhất
 1. Về phòng cộng tác viên: Tất cả các cán bộ sau khi có quyết định nghỉ hưu sẽ trả lại phòng riêng cho TT (không có ngoại lệ), và sẽ được TT bố trí chỗ làm việc trong phòng chung cho các cộng tác viên (nếu có nhu cầu).
 2. Phân công các anh H.A. Tuấn, T.X. Hoàng, N.T. Lân trực tiếp thực hiện dự án Phòng đa năng của 2 Trung tâm trong năm nay.
 3. Đề nghị các nhóm/cá nhân tích cực thảo luận, trao đổi với nhóm cán bộ Phòng Vật lý lý thuyết, Viện Dubna (BLTP, JINR) sang dự Hội nghị VLLT 36 sắp tới để đề xuất các phương án hợp tác cụ thể, hoặc ký kết các thỏa thuận hợp tác trong tương lai giữa hai Trung tâm và BLTP.
D. Góp ý:
Mọi ý kiến góp ý, bổ sung cho các đề xuất, kết luận cuộc họp xin gửi qua E-mail cho thư ký Trung Tâm, Đào Thị Hồng: dthong@iop.vast.ac.vn

Hà Nội, ngày 6/6/2011
Thư ký cuộc họp
Đào Thị Hồng