>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 03-06-2011

Thời gian: 10h00 sáng Thứ Hai, ngày 6 tháng 6 năm 2011.

Địa điểm: phòng 211, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần: Hội đồng hai trung tâm VLLT và VLTT

Nội dung:

  1. Cho ý kiến về phương thức sử dụng tòa nhà Viện Vật lý (10 Đào Tấn) trong tương lai
  2. Chuẩn bị Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 36
  3. Các vấn đề khác.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến tham dự cuộc họp đúng giờ./.