>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 11-05-2011

Kính gửi các anh/chị,

Để mọi người thuận tiện sửa và bổ sung thông tin về Lịch sử TT VLLT, tôi đã đưa file đã chỉnh sửa lần 1 lên mạng tại địa chỉ:

Đã gửi qua E-mail theo Maling List Lythuyet ngày 11/5/2011

Tất cả những ai nhận được đường link này đều có thể edit file này online.
Kính đề nghị các anh chị xem kỹ (nhất là những thông tin liên quan đến cá nhân mình) và sửa hoặc bổ sung các thông tin chính xác.

Nếu các anh chị thấy cần bổ sung thông tin mà chưa tự tin là chính xác thì các anh cứ bổ sung, nhưng thêm chú thích vào bên cạnh để người khác có thể cập nhật tiếp.

Nếu cần các anh chị có thể download file về để bổ sung offline rồi sau đó gửi lại file cho chúng tôi qua E-mail (Thư ký TT VLLT, Đào Thị Hồng, E-mail: dthong@iop.vast.ac.vn).

Rất mong sự cộng tác của tất cả mọi người. Xin cảm ơn.

BW,
HQuang