>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 21-02-2006

Thông báo về máy in HP1100 (Nội bộ)

Hiện nay máy in HP1100 (300 đồng/trang) đã được quản lý bởi máy chủ thuvien và chỉ phục vụ cho các thành viên của Trung tâm VLLT. Để cài đặt máy in này, trong windows XP cần phải làm những bước sau:

Bấm "Start" -> "Run"
Trong mục Open gõ: "\\thuvien\hp1100"
Bấm "OK"
Sau vài giây driver sẽ được cài đặt xong.

Trịnh Xuân Hoàng