>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 24-12-2010

Thông báo họp Hội đồng hai trung tâm VLLT & VLTT

Thời gian: 9h30 sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 12 năm 2010.

Địa điểm: phòng 208, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần: Hội đồng hai trung tâm VLLT và VLTT

Nội dung:

  1. Bàn về hợp tác với viện JINR, Dubna
  2. Bàn về một số vấn đề của hai trung tâm VLLT và VLTT

Trân trọng kính mời các đồng chí đến tham dự cuộc họp đúng giờ./.