>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 22-09-2010

Họp hai Trung tâm VLLT & VLTT, 10h00 Thứ Ba 28/9/2010

Thời gian: 10h00 sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 9 năm 2010

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn

Nội dung:

  • Thảo luận kế hoạch đào tạo nhân lực ở hai Trung tâm.
    Đề nghị các trưởng nhóm nghiên cứu suy nghĩ và đề xuất kế hoạch phát triển nhân lực của nhóm mình theo mẫu quy hoạch phát triển nhân lực tại đây để hai trung tâm nộp cho Viện Vật lý trước ngày 30/9/2010.
  • Thảo luận xây dựng Chỉ tiêu đánh giá cán bộ ở Viện Vật lý
    Đề nghị mọi người nghiên cứu trước đề xuất chỉ tiêu trong file doc tại đây
  • Thảo luận một số vấn đề khác của hai Trung tâm
  • Viện trưởng Nguyễn Đại Hưng trao đổi với cán bộ hai Trung tâm về một số vấn đề quan tâm.