>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 27-02-2006

Thông báo về Hội nghị Quốc tế: 6th Rencontres du Vietnam Hanoi, August 6-12, 2006 Nanophysics: from fundamentals to applications

Chương trình: Quantum Hall Effect, Spintronics, Quantum Detection and Noise Quantum Information, MEMs and NEMs, Molecular Electronics, Transport in Quantum Wires, Transport in Quantum Dots, Nanofabrication Techniques, Nanodevices, Hybrid Structures.

Đăng ký tham dự: (Hạn chót: 31-3-2006) Đăng ký ngay online!!!

Gửi tóm tắt báo cáo: (Hạn chót: 31-5-2006)

Hội nghị phí: Đối với các đại biểu là người Việt nam, mức hội nghị phí sẽ được Ban tổ chức địa phương thông báo sau.

Thông tin chi tiết về hội nghị xin xem trực tiếp trên website: http://vietnam2006.lpa.ens.fr