>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 01-07-2010

Thông báo về việc hỗ trợ tham dự HNVLLT TQ 35 Tp. HCM

Thông báo về việc Thông báo về việc hỗ trợ các cán bộ tham gia Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35 (Tp. HCM, 02 – 06/8/2010)

Trung tâm Vật lý lý thuyết và Trung tâm Vật lý tính toán sẽ hỗ trợ cho mỗi cán bộ (Biên chế và Hợp đồng) của hai Trung tâm tham gia và có báo cáo tại Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35:

- Hội nghị phí: 300.000vnđ/người
- Bố trí phòng ở trong thời gian Hội nghị (từ 12:00 trưa ngày 01/8/2010 đến 12:00 trưa ngày 06/8/2010) theo tiêu chuẩn 02 người/phòng đối với cán bộ biên chế và 2-4 người/phòng đối với cán bộ hợp đồng.

Đề nghị các cán bộ có nhu cầu bố trí phòng ở tiến hành đăng ký với Thư ký Trung tâm Vật lý lý thuyết trước ngày 20/07/2010 bằng cách reply lại mail này. Đối với những cán bộ tự bố trí phòng ở Trung tâm sẽ hỗ trợ tiền phòng theo mức tương đương (theo thực tế số ngày tham dự Hội nghị).