>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 24-03-2010

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 35 (Tp Hồ Chí Minh, 2-6/8/2010)

Hội nghị Vật lý  lý thuyết toàn quốc lần thứ 35 do Trung tâm Vật lý lý thuyết, Viện Vật lý, cùng Trường Đại học Sài Gòn đồng tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội Vật lý lý thuyết, Hội Vật lý, sẽ được tiến hành từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 8 năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình khung dự kiến

- Khai mạc ngày 02/8/2010 (thứ Hai) 
- Các phiên họp trình bày báo cáo: từ 02-06/8/2010  
- Buổi giao lưu: Gặp gỡ Sài Gòn 
- Họp Hội Vật lý lý thuyết  
- Chương trình tham quan: 1 buổi tham quan trong thành phố xen giữa thời gian Hội nghị, và 2 ngày tham quan sau Hội nghị (dự kiến Vũng Tàu hoặc Đồng bằng Sông Cửu Long) 
 
Đăng ký tham dự:

Đăng ký trực tuyến qua mạng sẽ được bắt đầu từ ngày 01/6/2010 và kết thúc vào ngày 30/6/2010

Tuyển tập Hội  nghị:

Tất cả các báo cáo trình bày trên Hội nghị được phản biện cùng Ban biên tập chấp nhận sẽ được đăng trong kỷ yếu riêng của Hội nghị.  
Những bài chọn lọc đủ tiêu chuẩn đăng trong Communication in Physics sẽ được đăng tiếp trong Communication in Physics.