>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 10-04-2006

Thông báo về việc tiến hành nâng cấp điều kiện làm việc

Như đã đề cập trong cuộc họp ngày 21-3-2006, TT VLLT dự kiến sẽ chi một khoản khoảng 40 triệu đồng để nâng cấp điều kiện làm việc cho các cán bộ nghiên cứu. Nay chúng tôi quyết định trước mắt sẽ chi cho các GS, PGS và NCVC mỗi người 4 triệu đồng để mua bổ sung/thay thế các đồ dùng cần thiết cho phòng làm việc của mình ở cơ quan như các thiết bị văn phòng (bàn, tủ, quạt, văn phòng phẩm,...), nâng cấp máy tính, sách tra cứu thường dùng, v.v...

Các anh chị có thể chủ động tiến hành ngay việc tự mua và tự thanh toán (trong phạm vi 4 triệu đồng). Các anh chị cũng có thể đăng ký các mục để TT đứng ra mua và thanh toán theo nhu cầu của mình (chị Duyên sẽ tập hợp các nhu cầu và mua chung). Hoặc các anh chị có thể tự mua, tự thanh toán một phần, và phần còn lại đề nghị TT mua (ví dụ như bàn, tủ, v.v...)

Việc sửa sang phòng (sơn tường, sửa cửa, v.v...) sẽ tính vào khoản kinh phí khác, không lấy từ khoản 40 triệu đồng này.

Rất mong các đ/c sử dụng có hiệu quả số tiền ít ỏi này, để điều kiện làm việc được tốt hơn một chút.

T/m BLĐ TT VLLT: Nguyễn Hồng Quang.