>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 25-03-2009

Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 34
(Đồng Hới, 03 - 06/8/2009)

Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY

Hạn đăng ký tham dự và gửi báo cáo

Hạn gửi tóm tắt báo cáo và đăng ký của người báo cáo 15/6/2009 =>22/6/2009 (Thứ Hai)
BTC thông báo các báo cáo được chấp nhận 30/6/2009 (Thứ Ba)
Hạn đăng ký tham dự 13/7/2009 (Thứ Hai)
Hạn nộp Hội nghị phí được giảm 13/7/2009 (Thứ Hai)
Hạn nộp toàn văn báo cáo 30/9/2009 (Thứ Tư)

Nộp Hội nghị phí (Các tác giả có bài được phản biện chấp nhận đăng trong tuyển tập sau này sẽ phải nộp riêng lệ phí in ấn theo quy định của tạp chí Commun. in Physics)

Đại biểu

Trước 13/7/2009

Sau 13/7/2009 , và tại Hội nghị

Cán bộ

300,000VND 400,000VND

Sinh viên

150,000VND 200,000VND

Chú ý

 • Nếu hủy đăng ký thì đại biểu sẽ được hoàn trả 50% số tiền hội nghị phí đã nộp.
 • Sinh viên khi đăng ký Hội nghị cần trình Thẻ sinh viên hoặc giấy xác nhận của trường cho Ban thư ký để được hưởng mức hội nghị phí dành riêng cho sinh viên.
 • BTC có thể hỗ trợ tài chính một phần cho các đại biểu trẻ có khó khăn, xin liên hệ với Ban thư ký.
Chuyển tiền Hội nghị phí: Các Đại biểu có thể nộp tiền Hội nghị phí theo các cách sau:
 • Nộp trực tiếp hoặc gửi thư/điện chuyển tiền cho chị Đào Thị Hồng trong Ban Thư ký.
 • Nộp trực tiếp tại bàn đăng ký đại biểu tại Hội nghị.
 • Chuyển tiền (VND)vào tài khoản của Hội nghị:
 • Chủ tài khoản: Viện Vật lý
  Ngân hàng: Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Ba Đình
  Số tài khoản: 0611001523201

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo

Ban Tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc
Viện Vật lý
10 Đào Tấn, Ba Đình,Hà Nội
Tel: (04) 37662107; Fax: (04) 37662107
E-mail: hnvllt@iop.vast.ac.vn
Website: http://www.iop.vast.ac.vn/theor/conferences/nctp/