>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 25-11-2008

Thông báo họp Trung tâm và đăng ký nhóm nghiên cứu

Thời gian: 10g00 Thứ Ba ngày 02/12/2008

Địa điểm: Phòng 222 tầng 2, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung:

  • Tổng kết công tác năm 2008.
  • Xét khen thưởng.
  • Đăng ký nhóm nghiên cứu.
  • Một số vấn đề khác của Trung tâm.

Kính mong các đ/c tham dự cuộc họp đúng giờ.

Xin cảm ơn./.