>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 05-09-2008

Thông báo họp TTVLLT, 10g00 Thứ Ba, ngày 09/09/2008

Thông báo họp Trung tâm Vật lý lý thuyết

Thời gian: 10g00 Thứ Ba ngày 09/09/2008

Địa điểm: Phòng 222 tầng 2, Viện Vật lý, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội

Nội dung: Tổ chức hoạt động của TT VLLT trong nhiệm kỳ mới 2008-2012

  • Nhân sự nhiệm kỳ mới, công tác cán bộ (ở trong nước và cán bộ đang công tác ở nước ngoài).
  • Tổ chức nghiên cứu: định hướng nghiên cứu, các nhóm nghiên cứu, quyền lợi và trách nhiệm các nhóm.
  • Các vấn đề khác của Trung tâm.
  • Kiến nghị với lãnh đạo Viện Vật lý.

Kính mong các đ/c tham dự cuộc họp đúng giờ.

Xin cảm ơn./.