>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 31-01-2008

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 29-01-2008

Căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng Trung Tâm ngày 29/01/2008, BLĐ TT VLLT quyết định như sau:

 1. THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007-> xem báo cáo tại đây VÀ DỰ TOÁN CHI TIÊU NĂM 2008 -> xem bản dự chi tại đây (nội bộ).
 2. THỐNG NHẤT HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2008 NHƯ SAU:
  • Hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi công bố trên các tạp chí Quốc tế (chuẩn theo ISI).
  • Hỗ trợ 300 nghìn đồng cho mỗi công bố trên các tạp chí Quốc gia chuẩn.
  • (số tiền hỗ trợ chia đều cho số đồng tác giả, và chỉ hỗ trợ cho các tác giả là người của Trung tâm Vật lý lý thuyết).

  • Hỗ trợ 4 triệu đồng mua thiết bị cho các GS, PGS. chưa nhận trong năm 2007 và các PGS mới được công nhận năm 2008.
  • Hỗ trợ 2 triệu đồng/1 năm cho NCS và thày hướng dẫn cùng là cán bộ của TT VLLT.
  • Hỗ trợ 1 triệu đồng cho cán bộ TT VLLT hướng dẫn NCS của viện VLĐT sau khi bảo vệ.
  • Hỗ trợ báo cáo viên seminar 200 nghìn đồng (300 nghìn đồng nếu trình bày bằng tiếng Anh).
  • Hỗ trợ cho mỗi một số điện thoại là 75.000VNĐ/1tháng, nếu số điện thoại nào vượt quá quy định thì phải hoàn lại số tiền vượt trội.

 3. GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU TRẺ CỦA TT VLLT:
 4. Năm nay Hội đồng quyết định trao đồng giải thưởng cho 2 cán bộ n/c trẻ có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học (mỗi người 1 triệu đồng):
  1. Đỗ Thị Hương với các công trình: P.V. Dong , D.T. Huong , M.C. Rodriguez and H.N. Long, "Supersymmetric economical 3–3–1 model", Nuclear Physics B772, 150 - 174 (2007); P. V. Dong, D. T. Huong, N. T. Thuy and H. N. Long, "Higgs phenomenology of supersymmetric economical 3-3-1 model", Nucl. Phys. B (accepted) 2007.
  2. Đào Lê Hiền với các công trình: D. L. Hien, N. T. Nhan, V. Thanh Ngo, and N. A. Viet, Simple Combined Model for Nonlinear Excitation in DNA", Physical Review E76, 021921 (2007); D.P. Hung, D. L. Hien, D. T. Nga, N.V. Thanh and N.A. Viet, On the new type of optical bio- sensor from DNA wrapped Carbon nanotubes", Comm. Phys. Suppl.,(accepted)(2007)
TM lãnh đạo TT VLLT
Giám đốc
Nguyễn Hồng Quang