>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 25-01-2008

Họp Trung tâm Vật lý lý thuyết (29-1-2008)

Thông báo họp Trung tâm Vật lý lý thuyết

Thời gian: Thứ Ba ngày 29/01/2008 (HĐTT họp từ 10h00, toàn thể TT VLLT họp từ 11h00)
Địa điểm: Phòng 222 tầng 2, Viện Vật lý và Điện tử, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Nội dung:

  • Báo cáo quyết toán tài chính năm 2007.
  • Thống nhất một số khoản chi chính cho năm 2008.
  • Đề xuất Đề tài cơ sở chọn lọc từ TTVLLT cho Viện Vật lý.
  • Bàn về tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết lần thứ 33.
  • Xét tặng giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2007.
  • Bố trí lại phòng làm việc.
  • Một số vấn đề khác.

Kính mong các đ/c tham dự cuộc họp đúng giờ.

Xin cảm ơn./.