>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 13-11-2007

Thông báo họp Trung tâm Vật lý lý thuyết

Theo công văn đề nghị của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam và Viện Vật lý và Điện tử về việc tổng kết công tác năm 2007 và tiến hành công tác thi đua khen thưởng năm 2007, TT VLLT sẽ tiến hành cuộc họp toàn thể Trung tâm:
Thời gian: 9h30 Sáng Thứ Ba, ngày 20/11/2007
Địa điểm: Phòng họp 222, tầng 2, Viện VLĐT, 10 Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
Nội dung:

 • Tổng kết công tác năm 2007.
 • Tiến hành công tác thi đua khen thưởng.

Đề nghị tất cả các cán bộ TT VLLT gửi bản tổng kết cá nhân cho chị Hồng, thư ký TT dthong@iop.vast.ac.vn, trực tiếp tại phòng 208, hoặc gửi file qua Email) chậm nhất vào Thứ Sáu, ngày 16/11/2007 với các thông tin ở phía dưới. Đề nghị các cán bộ của TTVLLT đang công tác ở nước ngoài cũng gửi báo cáo công tác và những thông tin cập nhật của mình về cho Trung tâm.

Kính mong các đ/c gửi báo cáo đúng hạn, và tham dự cuộc họp đúng giờ.

Xin cảm ơn,

Mẫu báo cáo

 1. Họ và tên:
 2. Các công trình đã công bố hoặc gửi đăng:
 3. Tham gia các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế:
 4. Tham gia giảng dạy đại học/sau đại học:
 5. Hướng dẫn khóa luận ĐH/CH/NCS:
 6. Các chuyến công tác nước ngoài:
 7. Các hoạt động khác:
 8. Góp ý đề xuất cho lãnh đạo Viện VL&ĐT, TT VLLT:
 9. Đăng ký hình thức khen thưởng cá nhân: (xem hướng dẫn tại đây: http://iop.vast.ac.vn/~qlth/2004/qdinh.pdf)