>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 15-10-2007

The 6th School on Simulation and Modeling Physics: Ab-initio methods and their applications (27-29/11/2007)

The 6th School on Simulation and Modeling Physics (SMP6)


Dates: November 27-29, 2007

Location: Institute of Physics, Hanoi


Registration deadline: November 15, 2007: