>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 15-05-2006

Thông báo xét tuyển hợp đồng

Trung tâm Vật lý lý thuyết có một số chỉ tiêu trả lương cho cán bộ hợp đồng mới. Kính đề nghị các anh phụ trách các nhóm nghiên cứu có nhu cầu tuyển cán bộ mới gửi hồ sơ của các ứng cử viên cho chúng tôi chậm nhất là thứ Sáu, ngày 19-5-2006 để TT họp xét tuyển.

T/m BLĐ TT: Nguyễn Hồng Quang.