>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 27-09-2007

Thông báo kết quả cuộc họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết (18/9/2007)

Căn cứ vào kết quả cuộc họp ngày 18/9/2007 của Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết, Giám đốc TT VLLT sẽ đề nghị Viện trưởng Viện VLĐT xem xét, ký quyết định nhận mới và gia hạn hợp đồng được hưởng lương theo chế độ hợp đồng của Viện trong năm tới đối với các cán bộ có tên dưới đây :

  1. Đỗ Phi Hùng

  2. Dương Xuân Long

  3. Nguyễn Thị Thúy

  4. Đinh Nguyên Dinh

  5. Phùng Văn Đồng

  6. Đào Thị Lê Hiền

  7. Đào Thị Hồng

  8. Đỗ Thị Hương

  9. Phí Quang Văn

  10. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trên cơ sở đó đề nghị Giám đốc Trung tâm Vật lý lý thuyết bố trí phòng làm việc cho các cán bộ mới.