>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 31-05-2007

Thông báo của Công đoàn Trung tâm Vật lý lý thuyết về việc đi nghỉ tại Nha Trang

Qua hội ý với Lãnh đạo Trung tâm VLLT, trên tinh thần cuộc họp Hội đồng trung tâm VLLT vừa qua, Công đoàn Trung tâm VLLT xin thông báo về việc tổ chức đi nghỉ cho cán bộ như sau:

  • Công đoàn Trung tâm VLLT sẽ tài trợ cho tất cả các công đoàn viên tham gia đi nghỉ cùng Hội nghị Vật lý lý thuyết lần thứ 32 tại Nha Trang (6-9/8/2007).

  • Công đoàn tài trợ tiền thuê phòng khách sạn cho các công đoàn viên + 1 thân nhân đi kèm (nếu có) trong 5 ngày, bao gồm các tối 5/8 - 9/8/2007. Thân nhân phải là người trong gia đình hoặc người yêu.

  • Công đoàn tài trợ tiền ăn 250.000 đồng/người/cả kỳ cho mỗi công đoàn viên tham gia.

  • Mọi người tự túc tiền tàu xe.

Đề nghị mọi người đăng ký sớm, trước ngày 15/7/2007, để Công đoàn có danh sách đặt thuê phòng khách sạn. Xin đăng ký qua email hoặc liên lạc trực tiếp với chị Đào Thị Hồng (thư ký TT VLLT):
E-mail: dthong@iop.vast.ac.vn
ĐT: 04-7662107
Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Vật lý lý thuyết và BTC Hội nghị Vật lý lý thuyết, chúng tôi xin thông báo:

  • Trung tâm VLLT sẽ tài trợ 300.000 đồng/người cho các cán bộ của Trung tâm có báo cáo được trình bày tại Hội nghị.

  • Hội nghị Vật lý lý thuyết có thể tài trợ một phần tiền tàu xe cho các cán bộ trẻ của Trung tâm VLLT có báo cáo trình bày tại Hội nghị.

Những ai có nhu cầu cần tài trợ xin làm đơn đăng ký và nộp cho Thư ký TTVLLT Đào Thị Hồng.
Trân trọng cảm ơn!