>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 03-06-2005

Về cuộc họp Trung Tâm VLLT 31/5/2005

Trung tam Vat ly ly thuyet Xin gửi tới các thành viên TT VLLT những nội dung chính đã được thống nhất trong cuộc họp toàn thể của TT VLLT (Thứ Ba, ngày 31/5/2005):
 1. TT VLLT thôi phụ trách mạng máy tính của Viện. Bộ phận mạng máy tính của Viện sẽ phát triển độc lập, trực thuộc Viện.
 2. TT VLLT cần tổ chức chung việc trợ giúp xử lý các vấn đề liên quan đến các máy tính nội bộ của Lý thuyết.
 3. Hàng năm, TT VLLT sẽ dành khoảng 10 trieu VND để hỗ trợ cho các nhóm n/c mời chuyên gia nước ngoài tới làm việc tại TT (hỗ trợ tiền ở (hotel), khoảng 01 tuan, nhưng không quá 2 triệu VND cho một nhóm).
  Riêng năm nay sẽ dành 3 triệu VND để tiếp nhận 01 visiting scientist từ Lào (theo thỏa thuận đã ký của Viện Vật lyý với phía Lào).
 4. Thống nhất về quy chế xét tuyển cán bộ (vào biên chế, hay vào/gia hạn hợp đồng ký chính thức với TT VLLT):
  - Thông báo tuyển
  - Tiếp nhận hồ sơ
  - Lập hội đồng xét tuyển, hoặc gia hạn (Định kỳ họp vào tháng 9 hàng năm)
  - Căn cứ vào kết quả xét tuyển cửa hội đồng, giám đốc TT đề nghị Viện trưởng ra quyết định tiếp nhận, gia hạn
 5. Cụ thể hóa các biện pháp tăng cường dân chủ ở cơ sở ("dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra"):
  5.1. Hội đồng tư vấn và giám sát của TT VLLT là cuộc họp toàn thể các bộ TT VLLT (CHTT)
  5.2. Đầu năm, BLD TT phải tổ chức CHTT để thông qua kế hoạch hành động trong năm BLD TT (phương hướng hoạt động khoa học , kế hoạch chi tiêu, đầu tư, v.v...)
  5.3. BLD TT phải tổ chức CHTT để bầu chọn hay thông qua các Hội đồng chuyên trách giải quyết sự vụ (Tuyển chọn nhân sự, kiểm tra tài chính, v.v...)
  5.4 Cuối năm, Hội đồng kiểm tra tài chính sẽ làm việc và ra kết luận về báo cáo chi tiêu tài chính trong năm của BLD TT.
  5.5 BLD TT phải tổ chức CHTT tổng kết năm. Chậm nhất là 03 ngày trước cuộc họp, BLD TT phải gửi báo cáo tổng kết năm và báo cáo tài chính tới tất cả các thành viên TT.
  5.6 Giữa nhiệm kỳ, BLD phải tổ chức bỏ phiếu đánh giá hoạt động các mặt của Trung tâm và của BLD TT trong thời gian qua, kết quả công bố công khai (Nội dung phiếu đánh giá sẽ được tổ công đoàn thảo luận sau)
  5.7 Các quyết định của CHTT sẽ được thông qua khi có quá 50% ý kiến tán thành.
  5.8 CHTT được tiến hành thường kỳ 03 tháng một lần. Ngoài ra BLD TT có thể tổ chức CHTT bất thường để giải quyết những việc cần thiết ngay.
 6. Hằng năm Công đoàn TT VLLT sẽ tổ chức nghỉ mát dịp hè cho các cán bộ TT VLLT. Năm nay TT sẽ nghỉ mát 03 ngay ở Sầm Sơn trong khoảng thời gian 15-20/6/2005 (cán bộ TT được bao toàn bộ tiền ăn ở, đi lại, thân nhân được bao tiền đi lại nếu trung tâm tổ chức đi xe riêng). Anh Trần Minh Tiến sẽ phụ trách. Đề nghị mọi người đăng ký với anh Tiến (minhtien@iop.vast.ac.vn), hạn chót: Thứ Ba, 7/6/2005

Chúng tôi rất mong nhận được thêm các ý kiến đóng góp của các cán bộ đang ở xa.

T/M BLD TT Nguyen Hong Quang