>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 16-02-2007

Hội nghị Vật lý Lý thuyết Toàn quốc lần thứ 32 (Nha Trang, 06 - 09/8/2007)

Hạn đăng ký và gửi báo cáo

  • Gửi tóm tắt báo cáo cùng phiếu tham dự của người sẽ trình bày báo cáo: 06/7/2007

  • Phiếu đăng ký tham dự của các đại biểu còn lại: 20/7/2007

  • Mẫu phiếu đăng ký tham dự (Registration Form): (file.doc) TiếngViệt, English

  • Gửi toàn văn báo cáo: 06/8/2007

  • Hội nghị phí: 200.000 VND (nộp trực tiếp cho ban tổ chức trước hoặc khi đăng ký đại biểu tại hội nghị); sinh viên Đại học được miễn phí hội nghị phí (yêu cầu xác nhận của cơ sở đào tạo); không bao gồm các chi phí để phản biện, in ấn và phát hành tuyển tập báo cáo của Hội nghị.

Địa chỉ liên hệ và gửi báo cáo

Ban tổ chức Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc
Viện Vật lý và Điện tử.

Số 10, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
Phone: 04-7661095, 04-7662107
Fax: (04) 04-7669050
Email: hnvllt@iop.vast.ac.vn
Website: http://www.iop.vast.ac.vn/theor/VLLT/

Xin mời quý vị xem thêm chi tiết Thông báo số 1 về Hội nghị Vật lý lý thuyết toàn quốc lần thứ 32 (Nha Trang, 06 - 09/8/2007)