>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 03-05-2007

Thông báo về cuộc họp Hội đồng TT VLLT, ngày 24-4-2007

Thông báo kết quả họp Hội đồng Trung tâm Vật lý lý thuyết, ngày 24 tháng 4 năm 2007

Hội đồng Trung tâm đã thảo luận nhất trí thông qua những vấn đề sau:

1.       Về việc kỷ niệm 25 năm Trung tâm VLLT trong năm nay:

- Tổ chức buổi kỷ niệm gọn nhẹ tại Viện Vật , dự tính vào tháng 10 (Trong thời gian HN VLLT 32 thể tổ chức một buổi giao lưu kỷ niệm)

- Ban Tổ chức (Giám đốc Trung tâm phụ trách) chuẩn bị chương trình, báo cáo, thu thập các tài liệu, làm phim liệu, phỏng vấn, quà lưu niệm..., huy động mọi người khi cần thiết.
Đề nghị mọi người cung cấp các liệu.

- Tài chính: Tất cả các đề tài NCCB của TT VLLT đóng góp ít nhất 1% kinh phí của mỗi đề tài.

2.       Về Hội nghị Vật thuyết lần thứ 32 tại Nha Trang

- Các đề tài NCCB tự trang trải cho các cán bộ của mình tham gia Hội nghị

- Sẽ hỗ trợ thêm tài chính cho các cán bộ chuyên môn tham gia Hội nghị (ưu tiên cán bộ trẻ, đại biểu báo cáo, ...)

- thể hỗ trợ thêm tài chính từ phía Công đoàn cho tất cả công đoàn viên tham dự (nếu quỹ TT hiện cho phép).

3.       Góp ý cho công việc sửa chữa nhà Thủ Lệ

- Đề nghị với Lãnh đạo Viện VL&ĐT cân nhắc kỹ phương án sửa chữa, chú trọng sửa chữa nâng cấp các phòng làm việc bên trong tòa nhà, không nên đầu nhiều vào hình thức bề ngoài trong tình trạng nhà hiện nay.

- Đầu hệ thống cửa sổ chống ồn cho dãy phía sau tòa nhà, hệ thống cửa sổ chống nóng cho dãy phía trước.

4.       Dự án mua trang thiết bị năm 2007 – 2008 cho TT VLLT

- Nhất trí với dự án đã đề xuất

- Bổ sung thêm mục đầu kinh phí để nâng cấp chương trình máy tính tra cứu Thư viện trên web hiện : mở rộng thêm tính năng sự thuận tiện sử dụng

- Bổ sung thêm danh mục một số sách mới.