>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 27-04-2007

Về hệ thống cụm máy tính (cluster)

Hiện nay hệ thống cụm máy tính (cluster) qua một thời gian thử nghiệm đã được đưa vào sử dụng. Để xem các thông tin và hướng dẫn sử dụng cluster, xin bấm vào link dưới đây:

http://www.iop.vast.ac.vn/theor/index.php?content=maytinh&sub=cluster

Trân trọng cảm ơn.
Trịnh Xuân Hoàng