>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 18-04-2007

Thông báo họp Hội đồng TTVLLT

Thông báo họp Hội đồng TT VLLT

Kính mời các anh trong Hội đồng TTVLLT tới dự cuộc họp thường kỳ của Hội đồng

Thời gian: 10h00, sáng thứ Ba, ngày 24 - 4 - 2007

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Viện VLĐT, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ

Nội dung:

  1. Bàn và thông qua chương trình hoạt động kỷ niệm 25 năm TT VLLT trong năm nay;
  2. Công tác chuẩn bị cho Hội nghị VLLT 32 tại Nha Trang;
  3. Một số công việc khác của Trung tâm (Vệ sinh, Đầu tư trang thiết bị, Sửa chữa nhà Thủ Lệ, v.v...).