>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 16-04-2007

Dự án mua trang thiết bị năm 2007 - 2008

DỰ ÁN MUA TRANG THIẾT BỊ NĂM 2007-2008

DỰ ÁN MUA TRANG THIẾT BỊ NĂM 2007-2008

TT ưu tiên

Thiết bị

Mục đích sử dụng

Số lượng

Số tiền (Triệu đồng)

1.

Điều hoà (25000 BTU)

Lắp cho phòng máy tính cụm Linux:  cần gấp ngay

01

20

2.

cứng ngoại vi dung lượng lớn (500 GB)

Ghi lưu các dữ liệu của thư viện hệ máy tính

02

10

3.

Sách chuyên ngành ( danh mục kèm theo)

Bổ sung tủ sách VLLT: Phục vụ nghiên cứu đề tài + đào tạo

20

30

4.

Bàn tủ văn phòng

Trang bị cho văn phòng Trung tâm Vật thuyết

 

10

5.

Máy photocopy

Phục vụ in, sao, chụp tài liệu cho cán bộ nghiên cứu TTVLLT

01

100

6.

Máy tính PC

Thay thế các máy tính đã hỏng cho NCVCC NCVC

07

70

7.

Điều hòa công suất (12000 BTU)

Trang bị cho các phòng làm việc chống nóng

18

180

8.

Bàn, ghế (bộ), tủ

Trang bị cho thư viện chung của Viện VL & ĐT

10

30

Tổng cuối:

450

Viết bằng chữ:                                                                             Bốn trăm năm mươi triệu