>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 01-11-2006

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13 (Nha Trang, 25/12/2006-06/01/2007)

Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 13 sẽ được tổ chức tại Nha Trang từ ngày 25/12/2006-06/01/2007. Đăng ký trước ngày 12/11/2006.

Xem thông tin tại website:
http://www.iop.vast.ac.vn/activities/vsop/vsop13/