>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 30-01-2007

Thông báo họp, seminar và liên hoan TT VLLT, Thứ Ba, 06-2-2007

Thông báo

Thông báo

 

Kính mời các cán bộ TT VLLT tham dự cuộc họp, seminar liên hoan của TT VLLT vào sáng thứ Ba, ngày 06 tháng 2 năm 2007

(Địa điểm cuộc họp Seminar: Phòng họp 222, Viện Vật Điện tử, 10 Đào Tấn, Thủ Lệ, Nội)

 

Chương trình:

 

 1. Họp Hội đồng Trung tâm
  Thời gian: từ 9h00 đến 10h00
  Nội dung: - Thông qua tài chính năm 2006; - Xét tặng giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2006; - Thông qua kế hoạch năm 2007

 

 1. Họp toàn thể TT VLLT
  Thời gian: từ 10h00 đến 10h30
  Nội dung: - Thông báo các quyết định của Hội đồng Trung tâm; - Trao tặng giải thưởng Nghiên cứu trẻ năm 2006

 

 1. Seminar TT VLLT do GS. Hoàng Ngọc Long trình bày
  Thời gian: từ 10h30 đến 11h30
  Nội dung: Các hình của Friedmann-Robertson-Walker sự giãn nở của trụ (The Friedmann - Robertson-Walker models and the Universe expansion-collapse)

 

 1. Liên hoan TT VLLT
  Thời gian: từ 11h30
  Địa điểm: Phòng họp tầng 1, Viện VL&ĐT

 

Kính đề nghị mọi người tới dự họp đúng giờ  !

 

T /M Trung tam VLLT

Nguyen Hong Quang