>> Trung tâm Vật lý tính toán

Hoạt động

Thông báo

< | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |

Ngày: 02-01-2007

Tổng kết phí sử dụng máy in từ 1/9/2006 tới 31/12/2006

Kính gửi các thành viên TT VLLT,

Xin gửi tới mọi người bảng tổng kết phí sử dụng máy in từ 1/9/2006 tới 31/12/2006 trong file dưới đây. Đề nghị mọi người thanh toán với chị Duyên.

printsum_31-12-2006.htm

Trân trọng cảm ơn.

Trịnh Xuân Hoàng